😊ปิดครับ😋แบ่งไก่หนุ่มวัดดวง สีพม่าจ๋า กัดทุบตีหลัง คู่เกิดเจ้าหัก2.7-2.8 กก. 9 เดือน สถานะยังไม่ได้เช็ค เพิ่งจับครอบสุ่ม ตามสายเชิง กัด เบอร์แข้งดี ตีหลังแรง แบ่งวัดดวงราคาเบาๆ 1,500 บาท ( ไม่รวมส่ง ) ไม่รวมส่ง )สนใจโทร.090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารทหารไทย 215-2-14093-1 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โตใจ

😊ปิดครับ😋แบ่งไก่หนุ่มวัดดวง สีพม่าจ๋า กัดทุบตีหลัง คู่เกิดเจ้าหัก2.7-2.8 กก. 9 เดือน สถานะยังไม่ได้เช็ค เพิ่งจับครอบสุ่ม ตามสายเชิง กัด เบอร์แข้งดี ตีหลังแรง แบ่งวัดดวงราคาเบาๆ 1,500 บาท ( ไม่รวมส่ง ) ไม่รวมส่ง )สนใจโทร.090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารทหารไทย 215-2-14093-1 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โตใจ

😚ปิดครับ☺KW1248 เจ้าแดงดู่ พม่าง่อนรำวง เหลี่ยมดี แข้งหน้าแม่นๆ ราคาเบาๆ2.6-2.7 กก. 8เดือน เช็คครั้งแรก เหลี่ยมดี ตีเจ็บ แต่ปลายอกเป็นปรวดเล็กน้อยใกล้จะหายแล้ว แบ่งที่ 700 บาท ( ไม่รวมส่ง )สนใจโทร.090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารทหารไทย 215-2-14093-1 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โตใจ

😚ปิดครับ☺KW1248 เจ้าแดงดู่ พม่าง่อนรำวง เหลี่ยมดี แข้งหน้าแม่นๆ ราคาเบาๆ2.6-2.7 กก. 8เดือน เช็คครั้งแรก เหลี่ยมดี ตีเจ็บ แต่ปลายอกเป็นปรวดเล็กน้อยใกล้จะหายแล้ว แบ่งที่ 700 บาท ( ไม่รวมส่ง )สนใจโทร.090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารทหารไทย 215-2-14093-1 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โตใจ

🦌ปิดครับ🦄KW1247 แจ้บ้าเตะ รอยเล็กแต่เก่ง…2.1-2.2 กก. โตได้ถึง 2.4-2.5 กก. 7 เดือน เช็คครั้งแรก เหลี่ยมดี บ้าตีบ้าเตะ บินเป็นชุด แผลหูตา แบ่งที่ 1,500 บาท ( ไม่รวมส่ง )สนใจโทร.090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารทหารไทย 215-2-14093-1 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โตใจ

🦌ปิดครับ🦄KW1247 แจ้บ้าเตะ รอยเล็กแต่เก่ง…2.1-2.2 กก. โตได้ถึง 2.4-2.5 กก. 7 เดือน เช็คครั้งแรก เหลี่ยมดี บ้าตีบ้าเตะ บินเป็นชุด แผลหูตา แบ่งที่ 1,500 บาท ( ไม่รวมส่ง )สนใจโทร.090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารทหารไทย 215-2-14093-1 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โตใจ

😚ปิดครับ😋 เจ้าหัก สีพม่าจ๋า ชนดี กัดดี เบอร์แข้งดี ตีหลังลงไปชัก 2 ดิ้น 3.0 กก. อ้วนจัด 9 เดือน เช็คครั้งแรก ชนดี กัดตีแรงมาก มีหักมีชักให้เห็นตลอด อนาคตไกล แบ่งที่ 3,000 บาท ( ไม่รวมส่ง )สนใจโทร.090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารทหารไทย 215-2-14093-1 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โตใจ

😚ปิดครับ😋 เจ้าหัก สีพม่าจ๋า ชนดี กัดดี เบอร์แข้งดี ตีหลังลงไปชัก 2 ดิ้น 3.0 กก. อ้วนจัด 9 เดือน เช็คครั้งแรก ชนดี กัดตีแรงมาก มีหักมีชักให้เห็นตลอด อนาคตไกล แบ่งที่ 3,000 บาท ( ไม่รวมส่ง )สนใจโทร.090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารทหารไทย 215-2-14093-1 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โตใจ

😚ปิดครับ😚KW1244 เจ้าสาดับตะวัน รอยเล็กแต่เก่ง ปล้ำทีต้องมี 2 ตัวผลัด …คลิป2 …2.1-2.2 กก. โตได้ 2.4 กก. 7.5 เดือน เช็คครั้งสอง เหลี่ยมดี ตีแต่หูกับตา ..คมมากครับ แบ่งที่ 1,000 บาท ( ไม่รวมส่ง)สนใจโทร.090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารทหารไทย 215-2-14093-1 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โตใจ

😚ปิดครับ😚KW1244 เจ้าสาดับตะวัน รอยเล็กแต่เก่ง ปล้ำทีต้องมี 2 ตัวผลัด …คลิป2 …2.1-2.2 กก. โตได้ 2.4 กก. 7.5 เดือน เช็คครั้งสอง เหลี่ยมดี ตีแต่หูกับตา ..คมมากครับ แบ่งที่ 1,000 บาท ( ไม่รวมส่ง)สนใจโทร.090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารทหารไทย 215-2-14093-1 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โตใจ

😚ปิดครับ☺KW1244 เจ้าสาดับตะวัน รอยเล็กแต่เก่ง ปล้ำทีต้องมี 2 ตัวผลัด …คลิป1 …2.1-2.2 กก. โตได้ 2.4 กก. 7.5 เดือน เช็คครั้งสอง เหลี่ยมดี ตีแต่หูกับตา ..คมมากครับ แบ่งที่ 1,000 บาท ( ไม่รวมส่ง)สนใจโทร.090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารทหารไทย 215-2-14093-1 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โตใจ

😚ปิดครับ☺KW1244 เจ้าสาดับตะวัน รอยเล็กแต่เก่ง ปล้ำทีต้องมี 2 ตัวผลัด …คลิป1 …2.1-2.2 กก. โตได้ 2.4 กก. 7.5 เดือน เช็คครั้งสอง เหลี่ยมดี ตีแต่หูกับตา ..คมมากครับ แบ่งที่ 1,000 บาท ( ไม่รวมส่ง)สนใจโทร.090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารทหารไทย 215-2-14093-1 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โตใจ

😚ปิดครับ😋KW1243 เจ้าเหลืองแสงทอง ชนดี กัดถี่ๆ บ้าตี ราคาเบาๆ2.4-2.5 กก. เต็มร่างไม่ต่ำ 2.6 กก. 8 เดือน เช็คครั้งแรก เชิงบน ประกบหลังกัด แววดี น่าปั้นมาก แบ่งที่ 1,000 บาท ( ไม่รวมส่ง )สนใจโทร.090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารทหารไทย 215-2-14093-1 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โตใจ

😚ปิดครับ😋KW1243 เจ้าเหลืองแสงทอง ชนดี กัดถี่ๆ บ้าตี ราคาเบาๆ2.4-2.5 กก. เต็มร่างไม่ต่ำ 2.6 กก. 8 เดือน เช็คครั้งแรก เชิงบน ประกบหลังกัด แววดี น่าปั้นมาก แบ่งที่ 1,000 บาท ( ไม่รวมส่ง )สนใจโทร.090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารทหารไทย 215-2-14093-1 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โตใจ

😚ปิดครับ😊จัดโปรโมชั่นราคาเบาๆ สายเชิงสายกัด สถานะไก่ใหม่ยังไม่ได้เช็ค แบ่งที่ 499บาทไม่รวมส่ง สมใจ โตใจสนใจโทร.090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารทหารไทย 215-2-14093-1 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โตใจ

😚ปิดครับ😊จัดโปรโมชั่นราคาเบาๆ สายเชิงสายกัด สถานะไก่ใหม่ยังไม่ได้เช็ค แบ่งที่ 499บาทไม่รวมส่ง สมใจ โตใจสนใจโทร.090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารทหารไทย 215-2-14093-1 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โตใจ

😚ปิดครับ☺KW1242 เจ้าเทาเงิน พม่าง่อน ลีลาพอเอาตัวรอด แต่ตีเจ็บ ราคาเบาๆ 2.5 กก. รอยสวย 8 เดือน เช็คครั้งแรก ขยับเตะ หลุดลอด สับหน้าหงอน แม่นหู น่าปั้น แบ่งที่ 1,000 บาท ( ไม่รวมส่ง )สนใจโทร.090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารทหารไทย 215-2-14093-1 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โตใจ

😚ปิดครับ☺KW1242 เจ้าเทาเงิน พม่าง่อน ลีลาพอเอาตัวรอด แต่ตีเจ็บ ราคาเบาๆ 2.5 กก. รอยสวย 8 เดือน เช็คครั้งแรก ขยับเตะ หลุดลอด สับหน้าหงอน แม่นหู น่าปั้น แบ่งที่ 1,000 บาท ( ไม่รวมส่ง )สนใจโทร.090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารทหารไทย 215-2-14093-1 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โตใจ

K😚ปิดครับ😋W1241เจ้าเหลืองประกบหลัง ดันบน ประกบกัด ตีแรง ราคาเบาๆ2.7กก. 8เดือน เช็คครั้งแรก ชนดีมาก ตีลำโต น่าปั้น แบ่งที่1,000บาทไม่รวมส่ง สนใจโทร.090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารทหารไทย 215-2-14093-1 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โตใจ

K😚ปิดครับ😋W1241เจ้าเหลืองประกบหลัง ดันบน ประกบกัด ตีแรง ราคาเบาๆ2.7กก. 8เดือน เช็คครั้งแรก ชนดีมาก ตีลำโต น่าปั้น แบ่งที่1,000บาทไม่รวมส่ง สนใจโทร.090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารทหารไทย 215-2-14093-1 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โตใจ