( ขายแล้วค่ะ )แม่ดำช่อก๋อยง่อน เชิงบน กัดตี ลำโตๆ

( ขายแล้วค่ะ )แม่ดำช่อก๋อยง่อน เชิงบน กัดตี ลำโตๆ

KKW029 แม่ดำช่อก๋อยง่อน เชิงบน กัดตี ลำโตๆ
2.1กก.โครงสร้าง2.3 กก. 9 เดือน เชิงบน กัดหลังตี ลำโตๆ แบ่งที่ 1,000 บาท ไม่รวมส่ง

Comments are closed.