( ขายแล้วค่ะ ) KW083 เจ้ากิเลนทอง พม่าง่อนรำวง ชิ่ง วิ่ง ตบ แม่นวงแดง 

( ขายแล้วค่ะ ) KW083 เจ้ากิเลนทอง พม่าง่อนรำวง ชิ่ง วิ่ง ตบ แม่นวงแดง 

KW083 เจ้ากิเลนทองพม่างิ้วรำวงเงินบตวงวงแดง
2.6 กก. ไปได้ 2.7 กก. ดีมาก ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ที่ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ว่า

 

Comments are closed.