( ขายแล้วค่ะ ) KW145 เจ้าสาตีหู พม่ารำวง ปะทะ แจ้ตีคอ ผลัดกันหัก แบ่งทั้งคู่

( ขายแล้วค่ะ ) KW145 เจ้าสาตีหู พม่ารำวง ปะทะ แจ้ตีคอ ผลัดกันหัก แบ่งทั้งคู่

KW145 เจ้าสาที่ตีหูพม่ารำวงแจ้ตีแล้วตีหักทั้งคู่
ตัวสาหนัก 2.8 กก. 9 เดือนเช็คครั้งแรกแบ่ง 2,000 บาทไม่รวมส่ง
ตัวแจ้น้ำหนัก 2.7 กก. 9 เดือนเช็คครั้งแรกแบ่งที่ 1,500 บาทไม่รวมส่ง

 

Comments are closed.