KW228 เจ้าเหลืองเชิงไทย ชนสนิท ล็อคตี ข้อหัว ปากไว แม่นพิเศษ

KW228 เจ้าเหลืองเชิงไทย ชนสนิท ล็อคตี ข้อหัว ปากไว แม่นพิเศษ

KW228 เจ้าเหลืองเชิงไทย ชนสนิท ล็อคตี ข้อหัว ปากไว แม่นพิเศษ
2.7-2.8 กก. 9 เดือนใหม่ครั้งแรก เชิงเร็ว ชนสนิท ล็อค ตีข้อหัว ปากไว แม่นพิเศษ น่าปั้น แบ่งที่ 1,900 บาท ไม่รวมส่ง

Comments are closed.