KW382 เจ้าเหลืองก๊อตซิล่า เชิงสนิท ขยันกัด ตีซอกสะเทือนหลัง

KW382 เจ้าเหลืองก๊อตซิล่า เชิงสนิท ขยันกัด ตีซอกสะเทือนหลัง

KW382 เจ้าเหลืองก๊อตซิล่า เชิงสนิท ขยันกัด ตีซอกสะเทือนหลัง
2.9กก. สภาพอ้วนๆ 10 เดือน เช็คครั้งแรก เชิงสนิท ขยันกัด ตีซอก ตีหลังแรง แววดี อนาคตไกล แบ่งที่ 2,900 บาทไม่รวมส่ง

Comments are closed.