KW481 เจ้าเทาอ้วน ก๋อยง่อน เชิงบน กัดตีลำตัวแรงๆ ราคาน่าปั้น

KW481 เจ้าเทาอ้วน ก๋อยง่อน เชิงบน กัดตีลำตัวแรงๆ ราคาน่าปั้น

KW481 เจ้าเทาอ้วน ก๋อยง่อน เชิงบน กัดตีลำตัวแรงๆ ราคาน่าปั้น
2.9 กก. 8 เดือน สภาพอ้วนมาก ใหม่ครั้งแรก เชิงบน กัดตีแรง แววดี น่าปั้น แบ่งที่ 1,500 บาท ไม่รวมส่ง

 

Comments are closed.