KW645 เจ้าเหลืองแข้งหนัก เชิงสนิท เดินเร็ว กัดตีลำตัวสะเทือน

KW645 เจ้าเหลืองแข้งหนัก เชิงสนิท เดินเร็ว กัดตีลำตัวสะเทือน

KW645 เจ้าเหลืองแข้งหนัก เชิงสนิท เดินเร็ว กัดตีลำตัวสะเทือน
2.9 กก. 9 เดือน สภาพอ้วนๆ เช็คครั้งแรก เชิงสนิท สปีดขาเร็ว หัวอย่หลัง กัดตีลำตัวแรงๆ อนาคตไกล แบ่งที่ 3,000 บาท ( ไม่รวมส่ง )

Comments are closed.