KW788 เจ้าเทาทุบตึก พิทบูล+ง่อน ป่าก๋อยแข้งโหดทุบลำตัวแรงมาก

KW788 เจ้าเทาทุบตึก พิทบูล+ง่อน ป่าก๋อยแข้งโหดทุบลำตัวแรงมาก

KW788 เจ้าเทาทุบตึก พิทบูล+ง่อน ป่าก๋อยแข้งโหดทุบลำตัวแรงมาก
2.7กก.8เดือน เช็คครั้งแรก เชิงบน ขยันกัด ตีแรงมาก อนาคตไกล แบ่งที่ 3,500ไม่รวมส่ง

 

 

Comments are closed.