KW865 เจ้าเหลืองดู่ เชิงสนิทเข้าไก่เร็ว กัดตีลำโตๆ

KW865 เจ้าเหลืองดู่ เชิงสนิทเข้าไก่เร็ว กัดตีลำโตๆ

KW865 เจ้าเหลืองดู่ เชิงสนิทเข้าไก่เร็ว กัดตีลำโตๆ
2.8กก.สภาพอ้วนๆ9เดือนใหม่ครั้งแรกเชิงเร็วสปีดขาเร็วกัดตีตัวทุบหลังลำโตๆแววดีอนาคตแบ่งที่2,500บาทไม่รวมส่ง

Comments are closed.