KW872 เจ้าเสือดาวพิทบูล+ช้างเหยียบหลัง เชิงสนิทบ้ากัดบ้าตีแข้งลงหลัง

KW872 เจ้าเสือดาวพิทบูล+ช้างเหยียบหลัง เชิงสนิทบ้ากัดบ้าตีแข้งลงหลัง

KW872 เจ้าเสือดาวพิทบูล+ช้างเหยียบหลัง เชิงสนิทบ้ากัดบ้าตีแข้งลงหลัง
3.0-3.1กก.สภาพอ้วนเกินความจริง รอยชน2.8กก.อายุ9เดือนเช็คครั้งแรกเชิงบนกัดตีหลังขยันกัดปากบอน ตีแรง อนาคตไกล แบ่งที่ 3,500บาทไม่รวมส่ง

Comments are closed.