KW880 เจ้าเหลืองจอมทุบ เชิงไม่มากแต่เบอร์แข้งมาเต็มราคาเบา

KW880 เจ้าเหลืองจอมทุบ เชิงไม่มากแต่เบอร์แข้งมาเต็มราคาเบา

KW880 เจ้าเหลืองจอมทุบ เชิงไม่มากแต่เบอร์แข้งมาเต็มราคาเบา
2.5-2.6กก.โครงสร้าง2.7กก.8เดือนใหม่ครั้งแรกเชิงสองปีกสองคอคุมบนทุบหลังทุบสันคอตีแรงมากน่าปั้นแบ่งที่1,500บาทไม่รวมส่ง

Comments are closed.