KW894เจ้าเขียวจอมลุยเชิงสนิทอย่างตีแทงตอจัด

KW894เจ้าเขียวจอมลุยเชิงสนิทอย่างตีแทงตอจัด

KW894เจ้าเขียวจอมลุยเชิงสนิทอย่างตีแทงตอจัด
2.5-2.6กก.8เดือน เช็คครั้งแรก จิ้มตี กัดตี ล็อคตี ปากไว แทงตอจัด อนาคตไกลแบ่งที่3,200บาทไม่รวมส่ง

 

Comments are closed.