KW897 เจ้าดู่เดินตี สปีดขาเร็วปากเร็วจุ่มตีกัดตีตีเจ็บตีมีอาการ

KW897 เจ้าดู่เดินตี สปีดขาเร็วปากเร็วจุ่มตีกัดตีตีเจ็บตีมีอาการ

KW897 เจ้าดู่เดินตี สปีดขาเร็วปากเร็วจุ่มตีกัดตีตีเจ็บตีมีอาการ

2.6กก.รูปหล่อทรงงามไปได้2.7กก.8เดือนใหท่แกะกล่องครั้งแรกเดินเร็วจิ้มตีกัดตีเบอร์แข้งดีมากน่าปั้นแบ่งที่2,500บาทไมืรวมส่ง

Comments are closed.