KW914เจ้าดู่ชนเนียนเชิงสนิทสปีดขาเร็วกัดตีซอกตีหลังฝีมือดีมาก

KW914เจ้าดู่ชนเนียนเชิงสนิทสปีดขาเร็วกัดตีซอกตีหลังฝีมือดีมาก

KW914เจ้าดู่ชนเนียนเชิงสนิทสปีดขาเร็วกัดตีซอกตีหลังฝีมือดีมาก

2.5-2.6กก.9เดือนเช็คครั้งแรกเชิงสนิทมากกัดบ่าตีตัวตีหลัวตีเจ็บๆอนาคตไกลแบ่งที่3,500บาทไม่รวมส่ง

Comments are closed.