KW924เจ้าเขียวดำก๋อยตราดง่อนชนสนิทคาบบ่าสลับตีข้อหัวราคาพิเศษ

KW924เจ้าเขียวดำก๋อยตราดง่อนชนสนิทคาบบ่าสลับตีข้อหัวราคาพิเศษ

KW924เจ้าเขียวดำก๋อยตราดง่อนชนสนิทคาบบ่าสลับตีข้อหัวราคาพิเศษ

2.5กก.ไปได้2.6-2.7กก.สอบสวน8เดือนใหม่แกะกล่องชนดีตีข้อหัวเจ็บๆน่าปั้นแบ่งที่1,000บาทไม่รวมส่ง

 

 

Comments are closed.