KW936เจ้าเหลืองกัดหลังเชิงบนขยันกัดตีเข้าหลังแรงๆ

KW936เจ้าเหลืองกัดหลังเชิงบนขยันกัดตีเข้าหลังแรงๆ

KW936เจ้าเหลืองกัดหลังเชิงบนขยันกัดตีเข้าหลังแรงๆ

2.6-2.7กก.8เดือนเช็คครั้งแรกเชิงบนจุ่มตีกัดตีเบอร์แข้งดีมากแววดีแบ่งที่2,500ไม่รวมส่ง

 

Comments are closed.