KW941เจ้าสาเบนซิน เชิงสนิท เดินประกบหลัง กัดตี เบอร์แข้งชัดเจน

KW941เจ้าสาเบนซิน เชิงสนิท เดินประกบหลัง กัดตี เบอร์แข้งชัดเจน

KW941เจ้าสาเบนซิน เชิงสนิท เดินประกบหลัง กัดตี เบอร์แข้งชัดเจน
2.8กก.8เดือน เช็คครั้งแรก เชิงสนิท เดินเร็ว หัวอยู่หลังประกบหลัง กัดตีตัวตีหลัง ฝีมือดีมาก เบอร์แข้งชัดเจน อนาคตไกล แบ่งที่3,500บาท ไม่รวมส่ง

 

Comments are closed.