KW945เจ้าเขียวพันปอนด์ กัดจัดๆ ตีแต่หลัง ตีให้นอนคาแข้ง

KW945เจ้าเขียวพันปอนด์ กัดจัดๆ ตีแต่หลัง ตีให้นอนคาแข้ง

KW945เจ้าเขียวพันปอนด์ กัดจัดๆ ตีแต่หลัง ตีให้นอนคาแข้ง
2.7-2.8กก.เช็คครั้งแรก เชิงบน ชนสนิท บ้ากัด บ้าตี ตีเข้าหลังแรงมาก อนาคตไกล แบ่งที่3,200บาท ไม่รวมส่ง

 

 

Comments are closed.