KW949เจ้าเขียวรูปหล่อ เชิงสนิทมาก กัดบ่าสลับตีข้อหัว ตีเจ็บใช้เดือยจัด

KW949เจ้าเขียวรูปหล่อ เชิงสนิทมาก กัดบ่าสลับตีข้อหัว ตีเจ็บใช้เดือยจัด

KW949เจ้าเขียวรูปหล่อ เชิงสนิทมาก กัดบ่าสลับตีข้อหัว ตีเจ็บใช้เดือยจัด
2.9กก.สภาพอ้วนๆ 9เดือน เช็คครั้งแรก เชิงสนิท เดินเร็ว กัดบ่าสลับตีข้อหัว ใช้เดือยจัด ตีเจ็บมากแบ่งที่3,200บาทไม่รวมส่ง

Comments are closed