KW955เจ้าเหลืองประกบหลังเชิงบนประกบหลังกัดตีเบอร์แข้งเน้นๆ

KW955เจ้าเหลืองประกบหลังเชิงบนประกบหลังกัดตีเบอร์แข้งเน้นๆ

KW955เจ้าเหลืองประกบหลังเชิงบนประกบหลังกัดตีเบอร์แข้งเน้นๆ

2.7กก.8เดือนใหม่แกะกล่องครั้งแรกกัดตีเน้นแข้งมากตีมีอาการแบ่งที่1,900บาทไม่รวมส่ง

Comments are closed