KW956 เจ้าเขียวจอมทุบ เชิงสนิท เดินเร็วทุบแต่หลัง

KW956 เจ้าเขียวจอมทุบ เชิงสนิท เดินเร็วทุบแต่หลัง

KW956 เจ้าเขียวจอมทุบ เชิงสนิท เดินเร็วทุบแต่หลัง
2.8กก.9เดือน เช็คครั้งแรก เชิงสนิท ปากเร็ว บังคับทุบ เข้าปีกทุบ ตีหลังแรงมาก แบ่งที่2,500บาทไม่รวมส่ง

 

Comments are closed.