KW961เจ้าเขียวกัดมัน กัดจัดๆ ตีแต่หลัง ตีให้นอนคาแข้ง 

KW961เจ้าเขียวกัดมัน กัดจัดๆ ตีแต่หลัง ตีให้นอนคาแข้ง 

KW961เจ้าเขียวกัดมัน กัดจัดๆ ตีแต่หลัง ตีให้นอนคาแข้ง
2.7กก.เช็คครั้งแรก เชิงบน ชนสนิท บ้ากัด บ้าตี ตีเข้าหลังแรงมาก อนาคตไกล แบ่งที่3,200บาท ไม่รวมส่ง

 

Comments are closed.