KW980เจ้าแดงประกบหลังเชิงเร็วชนสนิทประกบหลังกัดตีหลังแข้งดีมาก

KW980เจ้าแดงประกบหลังเชิงเร็วชนสนิทประกบหลังกัดตีหลังแข้งดีมาก

KW980เจ้าแดงประกบหลังเชิงเร็วชนสนิทประกบหลังกัดตีหลังแข้งดีมาก

2.6-2.7กก.รอยสวยทรงงามมาก8เดือนเช็คครั้งแรกเชิงสนิทประกบหลังกัดตีแรงๆแบ่งที่3,200บาทไม่รวมส่ง

 

Comments are closed.