KW982เจ้าเขียวเชิงเร็ว โม่จัดๆ ฟาดหลังแรงๆ ตีมีอาการ

KW982เจ้าเขียวเชิงเร็ว โม่จัดๆ ฟาดหลังแรงๆ ตีมีอาการ

KW982เจ้าเขียวเชิงเร็ว โม่จัดๆ ฟาดหลังแรงๆ ตีมีอาการ
2.8กก.8เดือนกว่าเช็คครั้งแรกเชิงเร็วชนสนิทล็อคโม่จัดๆปากไวทุบหลังแรงมากอนาคตไกลแบ่งที่3,200บาทไม่รวมส่ง

 

Comments are closed.