KW999เจ้าดู่ส้มก๋อยตราดง่อนเชิงสนิทคาบบ่าทุบหลังราคาเบาๆ

KW999เจ้าดู่ส้มก๋อยตราดง่อนเชิงสนิทคาบบ่าทุบหลังราคาเบาๆ

KW999เจ้าดู่ส้มก๋อยตราดง่อนเชิงสนิทคาบบ่าทุบหลังราคาเบาๆ

2.8กก.9เดือนเช็คครั้งแรกเชิงบนคาบบ่าตีตัวทุบหลังตีแรงมากแววดีน่าปั้นแบ่งที่1,500บาทไม่รวมส่ง

 

Comments are closed.