KW1014เจ้าเทาแข้งหนักเชิงสนิทกัดทุบหลังลำโตพิเศษ

KW1014เจ้าเทาแข้งหนักเชิงสนิทกัดทุบหลังลำโตพิเศษ

😁😁😁KW1014เจ้าเทาแข้งหนักเชิงสนิทกัดทุบหลังลำโตพิเศษ😃😃
2.7-2.8กก.8เดือนเช็คครั้งแรกเชิงสนิทล็อคมัดทุบหลังแรงมากเบอร์แข้งหนักพิเศษแบ่งที่2,500บาทไม่รวมส่ง

 

 

Comments are closed.