KW1027เจ้าเทาขาวก๋อยตราดง่อนชนดีกัดแทงตอเจ็บๆ

KW1027เจ้าเทาขาวก๋อยตราดง่อนชนดีกัดแทงตอเจ็บๆ

😎😎😎KW1027เจ้าเทาขาวก๋อยตราดง่อนชนดีกัดแทงตอเจ็บๆ🙂🙂
2.7กก.9เดือนใหม่แกะกล่องครั้งแรกชนดีมีกัดปากไวตีแรงน่าปั้นแบ่งที่900บาทไม่รวมส่ง

 

Comments are closed.