KW1030เจ้าเหลืองตีข้อหัวเชิงสนิทคุมบนจัดปากไวมากตีหัวสะเทือนหาง

KW1030เจ้าเหลืองตีข้อหัวเชิงสนิทคุมบนจัดปากไวมากตีหัวสะเทือนหาง

😊😊KW1030เจ้าเหลืองตีข้อหัวเชิงสนิทคุมบนจัดปากไวมากตีหัวสะเทือนหาง😉😉😉
2.8กก.9เดือนเช็คครั้งแรกเชิงสนิทคุมบนจัดเลี้ยวบังคับตีข้อหัวปากไวมากอย่างตีแม่นพิเศษแบ่งที่2,000บาทไม่รวมส่ง

 

Comments are closed.