KW006เจ้าเหลืองเข้ม ก๋อยตราดง่อน เชิงสนิท ปากไว คาบบ่า สลับข้อหัวตีเจ็บมาก

KW006เจ้าเหลืองเข้ม ก๋อยตราดง่อน เชิงสนิท ปากไว คาบบ่า สลับข้อหัวตีเจ็บมาก

😊😊😊KW006เจ้าเหลืองเข้ม ก๋อยตราดง่อน เชิงสนิท ปากไว คาบบ่า สลับข้อหัวตีเจ็บมาก😍😍
2.8กก.9เดือน ใหม่แกะกล่องครั้งแรก เชิงสนิท ปากไว สู้คอมีกัดบ่า คุมบนตีข้อหัว ตีเจ็บมาก น่าปั้นแบ่งที่1,900บาทไม่รวมส่ง

 

 

Comments are closed.