KW012เจ้าดู่แข้งหนักกัดตีจุ่มตีแข้งหนักตีอาการ

KW012เจ้าดู่แข้งหนักกัดตีจุ่มตีแข้งหนักตีอาการ

KW012เจ้าดู่แข้งหนักกัดตีจุ่มตีแข้งหนักตีอาการ😂
2.6กก.9เดือนเช็คครั้งแรกจุ่มตีกัดตีชนสนิทตีเจ็บตีมาอาการแววดีมากแบ่งที่2,000บาทไม่รวมส่ง

 

 

Comments are closed.