KW014เจ้าเทาเจาะเกราะพิทบูลง่อนเชิงสนิทกัดจัดเบอร์แข้งสะท้านลำตัว

KW014เจ้าเทาเจาะเกราะพิทบูลง่อนเชิงสนิทกัดจัดเบอร์แข้งสะท้านลำตัว

😊😊KW014เจ้าเทาเจาะเกราะพิทบูลง่อนเชิงสนิทกัดจัดเบอร์แข้งสะท้านลำตัว😃
2.6-2.7กก.8เดือนเช็คครั้งแรกเชิงสนิทประกบหลังกัดตีตีแรงเบอร์แข้งหนักตีมีอาการอนาคตไกลแบ่งที่3,200บาทไม่รวมส่ง

 

Comments are closed.