.KW047เจ้าดู่รูปหล่อ สวยทรงงามมาก เชิงสนิท ล็อคตี กัดตี

.KW047เจ้าดู่รูปหล่อ สวยทรงงามมาก เชิงสนิท ล็อคตี กัดตี

.KW047เจ้าดู่รูปหล่อ สวยทรงงามมาก เชิงสนิท ล็อคตี กัดตี
2.8กก.8เดือน เช็คครั้งแรก ชนดี ปากไว ตีแรง แววดี น่าปั้น แบ่งที่ 2,000 บาท ไม่รวมส่ง

 

Comments are closed.