KW055เจ้าสาคมแฟกพม่าง่อนรำวงแข้งคมตีแต่หูจอมระเบิดหูดำ

KW055เจ้าสาคมแฟกพม่าง่อนรำวงแข้งคมตีแต่หูจอมระเบิดหูดำ

KW055เจ้าสาคมแฟก พม่าง่อน รำวง แข้งคม ตีแต่หู จอมระเบิดหูดำ😂😂😂
2.6-2.7กก. 8เดือน ใหม่ครั้งแรก ลีลารำวง หนีปีกคอเป็น ไก่ยังใหม่ยังงงๆสังเวียนอยู่

แต่แข้งคมพิเศษ ตีแต่หู อนาคตไกล แบ่งที่3,000บาทไม่รวมส่ง

 

 

Comments are closed.