KW103 เจ้าเขียวจอมทุบ เชิงสนิท ล็อคมัดกัดทุบ ตีตัวตีหลัง 

KW103 เจ้าเขียวจอมทุบ เชิงสนิท ล็อคมัดกัดทุบ ตีตัวตีหลัง 

KW103 เจ้าเขียวจอมทุบ เชิงสนิท ล็อคมัดกัดทุบ ตีตัวตีหลัง
2.8 กก.9 เดือน เช็คครั้งแรก เชิงสนิท ล็อคมัดกัดทุบ ตีแรง น่าปั้น แบ่งที่ 1,500 บาท ( ไม่รวมส่ง )

Comments are closed.