KW115 เจ้าดีเซล เชิงสนิท ชนนิ่งๆ กัดตีเน้นแข้งมาก ตีตัวสะดุ้ง 

KW115 เจ้าดีเซล เชิงสนิท ชนนิ่งๆ กัดตีเน้นแข้งมาก ตีตัวสะดุ้ง 

KW115 เจ้าดีเซล เชิงสนิท ชนนิ่งๆ กัดตีเน้นแข้งมาก ตีตัวสะดุ้ง
2.8 กก. 9 เดือน เช็คครั้งแรก เชิงสนิท เดินเร็ว กัดหลังทุบหลัง ตีแรงมาก ตีตัวมีอาการ แบ่งที่ 2,500 บาท (ไม่รวมส่ง )

 

Comments are closed.