KW198 เจ้าหงส์แดง พิทบลง่อน เชิงสนิท ประกบกัด สโล่หลัง เบอร์แข้งชัดเจน

KW198 เจ้าหงส์แดง พิทบลง่อน เชิงสนิท ประกบกัด สโล่หลัง เบอร์แข้งชัดเจน

KW198 เจ้าหงส์แดง พิทบลง่อน เชิงสนิท ประกบกัด สโล่หลัง เบอร์แข้งชัดเจน
2.7 กก. 9 เดือน เช็คครั้งแรก เชิงบน ประกบกัดหลัง ตีหลังตีแรง อนาคตไกล แบ่งที่ 3,200 บาท ( ไม่รวมส่ง )
ธนาคาร ทหารไทย 215-2-14093-1 ชื่อบัญชี นายสมใจ โตใจ ออมทรัพย์ สาขา ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

Comments are closed.