KW199 เจ้าสาแข้งคม พม่าง่อนรำวง แข้งใบมีด แม่นพิเศษ

KW199 เจ้าสาแข้งคม พม่าง่อนรำวง แข้งใบมีด แม่นพิเศษ

KW199 เจ้าสาแข้งคม พม่าง่อนรำวง แข้งใบมีด แม่นพิเศษ
2.6-2.7 กก. 8 เดือน นวมไว้1 ครั้ง ลีลารำวง หนีปีกหนีคอเก่ง แข้งหน้าจัด หน้าหงอนคม เปิดแผลวงแดงล้วนๆ อนาคตไกล แบ่งที่ 3,200 บาท ( ไม่รวมส่ง )
ธนาคาร ทหารไทย 215-2-14093-1 ชื่อบัญชี นายสมใจ โตใจ ออมทรัพย์ สาขา ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

 

Comments are closed.