KW243 เจ้าสาแรพเตอร์ พม่าง่อนจอมเด้ง แข้งหน้าอาชีพ เตะเป็นชุด

KW243 เจ้าสาแรพเตอร์ พม่าง่อนจอมเด้ง แข้งหน้าอาชีพ เตะเป็นชุด

KW243 เจ้าสาแรพเตอร์ พม่าง่อนจอมเด้ง แข้งหน้าอาชีพ เตะเป็นชุด
2.6 – 2.7 กก. 9 เดือน นวมไว้ 1 ครั้ง โยกเตะ ถอยเตะ แฉลบเตะ แข้งหน้าจัด รุนแรง หวังผลได้ ค่ปล้ำทั้งสูงทั้งใหญ่ เตะเข้าหูแพ้คาแข้ง แบ่งที่ 3,200 บาท ( ไม่รวมส่ง )

ธนาคาร ทหารไทย 215-2-14093-1 ชื่อบัญชี นายสมใจ โตใจ ออมทรัพย์ สาขา ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

 

Comments are closed.