😚ปิดการขาย😊KW646 เจ้าดู่กัดมัน ใหม่ครั้งแรก..

😚ปิดการขาย😊KW646 เจ้าดู่กัดมัน ใหม่ครั้งแรก..

KW646 เจ้าดู่กัดมัน ใหม่ครั้งแรก..
ไก่หนุ่มฝีมือดี ..กัดๆ..ตีแต่หลัง..
ใหม่แกะกล่อง 2.7 กก. โครงสร้าง 2.8 กก. 8 เดือน แววดี กัดจัดๆ

 

 

Comments are closed.