ผู้เขียน: fa123456789

KW1368 เจ้าเยียร์จอมเตะ หลุดลอด ถอดเตะ แข้งหน้าจัดๆ2.6 กก. 8 เดือน เช็คครั้งแรก ลีลารำวงสั้น หลุดลอด ถอดเตะ แข้งหน้าอาชีพ รุนแรงหวังผลสนใจโทร.090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารทหารไทย 215-2-14093-1 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โตใจ

KW1368 เจ้าเยียร์จอมเตะ หลุดลอด ถอดเตะ แข้งหน้าจัดๆ2.6 กก. 8 เดือน เช็คครั้งแรก ลีลารำวงสั้น หลุดลอด ถอดเตะ แข้งหน้าอาชีพ รุนแรงหวังผลสนใจโทร.090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารทหารไทย 215-2-14093-1 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โตใจ

แบ่งพม่าง่อนรำวง ชุดบ้าตี วิบวับ+เทพลีลา+แจ้รำวงง่อนนอก
รายละเอียดอธิบายไว้ในคลิป
สนใจโทร.090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารทหารไทย 215-2-14093-1 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โตใจ

แบ่งพม่าง่อนรำวง ชุดบ้าตี วิบวับ+เทพลีลา+แจ้รำวงง่อนนอก
รายละเอียดอธิบายไว้ในคลิป
สนใจโทร.090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารทหารไทย 215-2-14093-1 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โตใจ

😚ปิดครับ😚แบ่งเยียร์คัดพิเศษเกรดเอ วิบวับ+เทพลีลา+ง่อนนอกรายละเอียดอธิบายไว้ในคลิป สนใจโทร.090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารทหารไทย 215-2-14093-1 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โตใจ

😚ปิดครับ😚แบ่งเยียร์คัดพิเศษเกรดเอ วิบวับ+เทพลีลา+ง่อนนอกรายละเอียดอธิบายไว้ในคลิป สนใจโทร.090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารทหารไทย 215-2-14093-1 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โตใจ

😚ปิดครับ😚แบ่งเยียร์ง่อนเนื้อแดงๆ วิบวับ+เทพลีลา+ง่อนนอก รายละเอียดอธิบายไว้ในคลิป สนใจโทร.090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารทหารไทย 215-2-14093-1 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โตใจ

😚ปิดครับ😚แบ่งเยียร์ง่อนเนื้อแดงๆ วิบวับ+เทพลีลา+ง่อนนอก รายละเอียดอธิบายไว้ในคลิป สนใจโทร.090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารทหารไทย 215-2-14093-1 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โตใจ

😚ปิดครับ☺KW1367 เจ้าฉมวกเงิน เดือยล้วนๆ …ศูนย์บัญชาการสมอง …2.7-2.8 กก. 9 เดือน เช็คครั้งแรก ชนดี เลี้ยวแล้วแทง ปากไว ใช้เดือยจัด ข้อหัวล้วนๆ สนใจโทร.090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารทหารไทย 215-2-14093-1 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โตใจ

😚ปิดครับ☺KW1367 เจ้าฉมวกเงิน เดือยล้วนๆ …ศูนย์บัญชาการสมอง …2.7-2.8 กก. 9 เดือน เช็คครั้งแรก ชนดี เลี้ยวแล้วแทง ปากไว ใช้เดือยจัด ข้อหัวล้วนๆ สนใจโทร.090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารทหารไทย 215-2-14093-1 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โตใจ

☺ปิดครับ☺แบ่งพม่าง่อน สายเทพลีลา เหลี่ยมดี บ้าตี แผลหู รายละเอียดอธิบายไว้ในคลิปสนใจโทร.090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารทหารไทย 215-2-14093-1 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โตใจ

☺ปิดครับ☺แบ่งพม่าง่อน สายเทพลีลา เหลี่ยมดี บ้าตี แผลหู รายละเอียดอธิบายไว้ในคลิปสนใจโทร.090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารทหารไทย 215-2-14093-1 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โตใจ

😚ปิดครับ😚KW1366 เจ้าเหลืองรูปหล่อ คาบตีหลังรัวๆ ราคารากหญ้า 2.8 กก. อ้วนๆ 9 เดือน เช็คครั้งแรก เชิงบน คาบตีหลังแรงมาก แบ่งที่ หนึ่งพันห้าร้อยบาท ( ไม่รวมส่ง ) สนใจโทร.090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารทหารไทย 215-2-14093-1 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โตใจ

😚ปิดครับ😚KW1366 เจ้าเหลืองรูปหล่อ คาบตีหลังรัวๆ ราคารากหญ้า 2.8 กก. อ้วนๆ 9 เดือน เช็คครั้งแรก เชิงบน คาบตีหลังแรงมาก แบ่งที่ หนึ่งพันห้าร้อยบาท ( ไม่รวมส่ง ) สนใจโทร.090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารทหารไทย 215-2-14093-1 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โตใจ

😚ปิดครับ😚KW1365 เจ้าทองหูหัก พม่าง่อนเบอร์แข้ง แทงแต่หู2.6-2.7 กก. 9 เดือน เช็คครั้งแรก เสียเปรียบคู่ปล้ำ แต่แม่นหูพิเศษ ใช้เดือยจัด แบ่งที่ หนึ่งพันห้าร้อยบาท ( ไม่รวมส่ง )สนใจโทร.090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารทหารไทย 215-2-14093-1 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โตใจ

😚ปิดครับ😚KW1365 เจ้าทองหูหัก พม่าง่อนเบอร์แข้ง แทงแต่หู2.6-2.7 กก. 9 เดือน เช็คครั้งแรก เสียเปรียบคู่ปล้ำ แต่แม่นหูพิเศษ ใช้เดือยจัด แบ่งที่ หนึ่งพันห้าร้อยบาท ( ไม่รวมส่ง )สนใจโทร.090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารทหารไทย 215-2-14093-1 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โตใจ

😚ปิดครับ😚KW1364 ทองเทพลีลา รำวงยอดไอคิว บ้าตีหูล้วนๆ เกรดดาวรุ่ง2.5-2.6 กก. 8 เดือน เช็คครั้งแรก เหลี่ยมเทพ สปีดแข้งไว แผลหู บ้าตี อนาคตสนามใหญ่สนใจโทร.090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารทหารไทย 215-2-14093-1 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โตใจ

😚ปิดครับ😚KW1364 ทองเทพลีลา รำวงยอดไอคิว บ้าตีหูล้วนๆ เกรดดาวรุ่ง2.5-2.6 กก. 8 เดือน เช็คครั้งแรก เหลี่ยมเทพ สปีดแข้งไว แผลหู บ้าตี อนาคตสนามใหญ่สนใจโทร.090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารทหารไทย 215-2-14093-1 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โตใจ

😚ปิดครับ🙂แบ่งพม่าง่อนรำวงคัดพิเศษ วิบวับ+แจ้รำวง+เทพลีลา+ขาวโบ๊ะ รายละเอียดอธิบายไว้ในคลิปสนใจโทร.090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารทหารไทย 215-2-14093-1 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โตใจ

😚ปิดครับ🙂แบ่งพม่าง่อนรำวงคัดพิเศษ วิบวับ+แจ้รำวง+เทพลีลา+ขาวโบ๊ะ รายละเอียดอธิบายไว้ในคลิปสนใจโทร.090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารทหารไทย 215-2-14093-1 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โตใจ