( ขายแล้วค่ะ ) KW692 เจ้าแดงเดือยดำ เชิงเร็ว ล็อค มัดทุบ แทงข้อหัว ปากไว

( ขายแล้วค่ะ ) KW692 เจ้าแดงเดือยดำ เชิงเร็ว ล็อค มัดทุบ แทงข้อหัว ปากไว

KW692 เจ้าแดงเดือยดำเร็วขึ้นล็อคแล้วทุบให้แน่นข้อที่
2.6-2.7 กก. 9 เดือนไก่ใหม่ครั้งแรกที่ใช้งานได้เร็วขึ้น

Comments are closed.