( ขายแล้วค่ะ ) สีพม่า เบอร์แข้งหนัก กัดตีลำโต ตีอัดลำตัวสะเทือน

( ขายแล้วค่ะ ) สีพม่า เบอร์แข้งหนัก กัดตีลำโต ตีอัดลำตัวสะเทือน

KW023 สีพม่า เบอร์แข้งหนัก กัดตีลำโต ตีอัดลำตัวสะเทือน
เจ้าสาแข้งหนัก 2.6-2.7 กก. 8 เดือน ไก่ใหม่ครั้งแรก มัดปีกกัดตี อัดสวาป ตีหลัง ตีแรง เบอร์แข้งหนัก แบ่งที่ 3,000 บาท ไม่รวมส่ง

Comments are closed.