( ขายแล้วค่ะ ) KW526 เจ้าเหลืองหางดำ กัดจัด หน้ากระเพาะ บ่าหลัง แววดี มีอนาคต 

( ขายแล้วค่ะ ) KW526 เจ้าเหลืองหางดำ กัดจัด หน้ากระเพาะ บ่าหลัง แววดี มีอนาคต 

KW526 เจ้าเหลืองหางดำเก็บหน้าท้องบ่าหลังแววดีมีอนาคต
2.6 กก. ไปได้ 2.7 กก. 8 เดือนใหม่ครั้งแรกที่มีส่วนร่วมในการตีจุ่มปากตีที่น่าสนใจแบ่งที่ 2,900 บาท (ไม่รวมส่ง)

Comments are closed.