KW717 เจ้าเจาะเกราะ พิทบล+ง่อน เชิงบน ชนสนิท กัดตีลำโต แผลซอก แผลหลัง ชัดเจนมาก

KW717 เจ้าเจาะเกราะ พิทบล+ง่อน เชิงบน ชนสนิท กัดตีลำโต แผลซอก แผลหลัง ชัดเจนมาก

KW717 เจ้าเจาะเกราะ พิทบล+ง่อน เชิงบน ชนสนิท กัดตีลำโต แผลซอก แผลหลัง ชัดเจนมาก
2.7 กก. 8 เดือน ไก่สวยทรงงามมาก เช็คครั้งแรก เชิงสนิท บ้ากัดบ้าตี เบอร์แข้งหนักพิเศษ อนาคตไกล แบ่งที่ 4,000 บาท ( ไม่รวมส่ง )

 

Comments are closed.