KW784 เจ้าสาพาทัวร์ พม่าง่อน ม้าล่อ เบอร์แข้ง ตีแรงมากๆ

KW784 เจ้าสาพาทัวร์ พม่าง่อน ม้าล่อ เบอร์แข้ง ตีแรงมากๆ

KW784 เจ้าสาพาทัวร์ พม่าง่อน ม้าล่อ เบอร์แข้ง ตีแรงมากๆ
2.6 – 2.7 กก. 8 เดือน เช็คครั้งแรก ม้าล่อเหลี่ยมจัด หนีปีกหนีคอเก่ง ตีแรงมาก น่าปั้น แบ่งที่ 1,900 บาท ( ไม่รวมส่ง )

 

Comments are closed.