KW789เจ้าแดงช่อ ลีลาไม่ต้อง ปากไว แข้งคม แม่นพิเศษ

KW789เจ้าแดงช่อ ลีลาไม่ต้อง ปากไว แข้งคม แม่นพิเศษ

KW789เจ้าแดงช่อ ลีลาไม่ต้อง ปากไว แข้งคม แม่นพิเศษ
2.7กก.9เดือน เช็คครั้งแรก ตีอย่างเดียว ปากไว แข้งคมมี2คลิปให้พิจารณาคลิปแรกตีกันกีบไก่เขิงคลิปสองตีกับพม่าแบ่งที่1,900บาทไม่รวมส่ง

 

Comments are closed.