KW824เจ้าเขียวดำ เชิงสนิท ล็อคตี กัดตี เบอร์แข้งชัดเจน

KW824เจ้าเขียวดำ เชิงสนิท ล็อคตี กัดตี เบอร์แข้งชัดเจน

KW824เจ้าเขียวดำ เชิงสนิท ล็อคตี กัดตี เบอร์แข้งชัดเจน
2.8กก.9เดือนเช็คครั้งแรก เชิงสนิท จุ่มตี กัดตี ล็อคกัดตีหลังเบอร์แข้งดี อนาคตไกล แบ่งที่3,000บาท ไม่รวมส่ง

 

Comments are closed.