KW010 เจ้าแดงประกบหลัง ยอดมงคล + ช้างเหยียบหลัง ชนดี คาบหลังจัดๆ2.6-2.7 กก. งามไก่มาก 8 เดือน เช็คครั้งแรก ชนดี คาบหลังตีตัวขึ้นหลัง ตีเข้าจุด อนาคตไกล แบ่งที่ 2,500 บาท ( ไม่รวมส่ง )สนใจโทร.090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารทหารไทย 215-2-14093-1 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โตใจ

KW010 เจ้าแดงประกบหลัง ยอดมงคล + ช้างเหยียบหลัง ชนดี คาบหลังจัดๆ2.6-2.7 กก. งามไก่มาก 8 เดือน เช็คครั้งแรก ชนดี คาบหลังตีตัวขึ้นหลัง ตีเข้าจุด อนาคตไกล แบ่งที่ 2,500 บาท ( ไม่รวมส่ง )สนใจโทร.090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารทหารไทย 215-2-14093-1 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โตใจ

Comments are closed.