😚ปิดครับ😚KW005 เจ้าเผด็จศึก ..ตีไก่เจ็บ..เก็บไก่ไว 2.7 กก. 9 เดือน เช็คครั้ง2 เข้าไก่มีแข้งหน้านำ ชนดี ตีหลังสลับข้อหัว ใช้เดือยจัด ตีเจ็บมาก แบ่งที่ 3,000 บาท ( ไม่รวมส่ง )สนใจโทร.090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารทหารไทย 215-2-14093-1 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โตใจ

😚ปิดครับ😚KW005 เจ้าเผด็จศึก ..ตีไก่เจ็บ..เก็บไก่ไว 2.7 กก. 9 เดือน เช็คครั้ง2 เข้าไก่มีแข้งหน้านำ ชนดี ตีหลังสลับข้อหัว ใช้เดือยจัด ตีเจ็บมาก แบ่งที่ 3,000 บาท ( ไม่รวมส่ง )สนใจโทร.090-4165208 ID LINE 0904165208 ธนาคารทหารไทย 215-2-14093-1 ชื่อบัญชีนาย สมใจ โตใจ

Comments are closed.